Drukuj

Wysokość opłat za czynności notarialne reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku
.