Wednesday, August 12, 2020
Przełącz na język PolskiSwitch to English language
KANCELARIA NOTARIALNA

CZESŁAWA KOŁCUN

Dane Adresowe

Kancelaria Notarialna
Czesława Kołcun - notariusz

ul. Ogrodowa 9 lok. 19
00-893 Warszawa
tel: (22) 620-42-31
fax: (22) 620-41-06
NIP: 527-015-01-43

Adres e-mail: kolcun@notariusze.waw.pl
Adres www: www.notariusz.kolcun.pl

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek: 9.00-18.30
Wt.-Pt.: 9.00-16.30

Usługi

PDFDrukujEmail

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. 2002.42.369) dokonujemy następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek),
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

 
Brown Blue Orange