Drukuj

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. 2002.42.369) dokonujemy następujących czynności: